Bijlagen

Achter Eerlijke Verkiezingen zit meer gedachtengoed dan u op eerste oogopslag kunt zien. Dit noemen wij 'de bijlagen'. Wanneer u wilt weten hoe wij georganiseerd zijn dan verwijzen we naar de statuten.

Om onderzoek te doen naar democratie en verkiezingen zijn er veel bronnen van belang. Hieronder vindt u die bronnen die wij intergraal hebben overgenomen:

Wetten (Koninkrijk der Nederlanden)

Overige