?

volks•ver•te•gen•woor•di•ger

iemand die het volk vertegenwoordigt; parlementariër
bron: vanDale

Een volksvertegenwoordiger is iemand die namens ons allemaal — het volk; iedereen met de Nederlandse nationaliteit — zitting neemt in een bestuurlijk orgaan. Zoals de Tweede en Eerste Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad.

Hoe wordt je volksvertegenwoordiger?

"Als iemand de Nederlandse bevolking (..) wil vertegenwoordigen, moet hij of zij zich kandidaat stellen." Des ondanks dat er de schijn bestaat dat je dit op persoonlijke titel kan doen, wordt iedereen verplicht om aan te sluiten bij een partij, of zelf één op te richten. Binnen een partij — een vereniging — wordt een ruim scala aan standpunten en ideologie gedeeld, welke later worden vertaald tot een verkiezingsprogramma. Deze partij zal dan volgens de Kieswet een kandidatenlijst indienen voor de aanstaande verkiezingen. Sta je hierop, dan ben je verkiesbaar. Je krijgt pas je zetel wanneer jouw partij voldoende stemmen bemachtigd waaraan een aantal zetels gekoppeld zijn. Sta je niet hoog genoeg, dan gaat de roeping tot volksvertegenwoordiger naar de personen boven jou. Het is dus van belang om ook daadwerkelijk verkiesbaar te zijn door binnen de partij op te klimmen. Of jij moet zelf zoveel stemmen krijgen dat je rechtstreeks verkozen wordt.

Partijvertegenwoordiger

Feitelijk, door het hierboven omschreven proces, is iedere volksvertegenwoordiger eigenlijk een een partijvertegenwoordiger. De partij heeft alle stemmen gekregen. De partij bepaald wie hun vertegenwoordiger(s) worden. De partij bepaald het gedachtegoed dat uitgedragen wordt.