Waarnemen van verkiezingen

Wij organiseren wederom waarneming tijdens de verkiezingen. De eerst volgende zijn die van de Provinciale Staten van 20 maart 2019.

Er zijn vier formulieren ontworpen om de informatiestroom op gang te brengen, zodat er spoedig na de verkiezingen een rapport opgesteld kan worden die de fouten en tekortkomingen vermeld.

Jij kan de volgende handelingen doen:

Tijdens de campagne en verkiezingen voor de Provinciale Staten van 20 maart 2019 kun je:

Tijdens de verkiezingen voor het Europees Parlement van 23 mei 2019 zullen aangepaste formulieren beschikbaar worden gesteld.

Waarom gaan wij waarnemen?

"Anders dan in sommige andere landen is er in ons land niet één instantie die toezicht houdt op het verkiezingsproces. Het Nederlandse kiesstelsel is sterk decentraal van opzet, met belangrijke verantwoordelijkheden voor de gemeenten." Dus daarom gaat Eerlijke Verkiezingen dit organiseren.

Zie ook: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/vraag-en-antwoord/wie-houdt-toezicht-op-het-verloop-van-de-verkiezingen